Algemeen

Leo Hornstraat 15, 1095 MN, Amsterdam  06-22240457 annekepeereboom@xs4all.nl

Woont en werkt in Amsterdam. Wonen bij het water; de luchten, het licht, de golven, het stromende water, het spelen met de wind, de rietkragen, de hoeveelheid, de beweging, als inspiratie in de schilderijen te herkennen.
Citaten uit recensies: “Er heerst luchtigheid in de schilderijen. Dat is nogal opmerkelijk, omdat de onbevangen ondertoon niet gekoppeld is aan een snelle, vlotte toets. De schilderijen die Peereboom in toonaangevende galeries exposeert, zijn het resultaat van een langdurig proces. De huid van de doeken verraadt een schildertrant die niet los gezien kan worden van veelvuldig overwegen. Schilderen, overschilderen, toevoegen, wegnemen en opnieuw nuanceren leiden uiteindelijk tot gelaagde composities waarin de worsteling met onderliggende lagen zichtbaar is gebleven.”
In samenwerking met Kunstcentrum Haarlem kwam er een boekje uit in de Portfolioreeks. Samengesteld door Leo Duppen en vormgever Adri Colpaart. De tekst is van Jeroen Hendriks en de gedichten van Ivo de Wijs. De oplage is 500 en te koop bij Anneke Peereboom en de SBK Haarlem.